Szandaszőlősért Egyesület

Szolnok Szandaszőlősért Egyesület

Nemzeti Tehetség Program

A Szandaszőlősért Egyesület NTP-KKI-16-0344 Drámázz kreatívan! projektje támogatásban részesült. Támogatás összege: 1.000.000 Ft

megvalósítás időszaka: 2016. 07. 01 – 2017. 06.30.

A projekt témája, célja:

Jelen pályázatunk programja a színpadi szereplésben tehetséges fiatalokra fókuszál. Korábban sikeresen működő dráma szakkörünket szeretnénk újraéleszteni és olyan komplex műhellyé alakítani, amely nemcsak segíti a tehetségeket, de tovább is fejleszti őket, összekapcsolva a dráma területét a képzőművészettel.

A drámafoglalkozások alapvető célja a résztvevő tanulók kommunikációs kompetenciáinak fejlesztése. A különböző feladatok, drámajátékok során fontos, hogy az önismereten túl az empátia, az együttműködés és a hatékony, erőszakmentes kommunikáció fejlesztésre kerüljön.

Programunk célja, hogy felkaroljuk azokat a helyi gyerekeket, akik a manuális tárgyalkotó és drámapedagógiai művészeti ágakban tehetségesek, bemutatkozási és fejlődési lehetőséget biztosítsunk számukra.

A programban olyan tevékenységeket kívánunk végezni, amelyek komplex módon ötvözik a vizualitást a dramatizálással, az ezeken a területeken tehetséges gyereket segítve. Nem a hiányzó képességekre fogunk koncentrálni, hanem a magas színvonalú képességekből kiindulva a különböző képességek integrálását célozzuk meg, a teljes agy optimális használatának egyensúlyával. A műhelymunka alkalmával a résztvevők kézműves tárgyalkotó tevékenységeket végeznek, illetve drámapedagógiai ismereteket kapnak a foglalkozássorozatban.

Vizuális élmények, szituációs játékok, drámapedagógiai módszerek alkalmazásával szereznek új ismereteket ezeket alkalmazni gyakorolják így elmélyítve adottságaikat. A csoportos játékok képességeiket, készségeiket csiszolja, önismeretre, önmaguk értékeinek felismeréséhez vezetnek. Rávezeti a tanulókat a rögtönzési képességének fejlesztésére, társakkal való együttműködésre, problémamegoldó és kifejezőkészség fejlesztésére. Mint pedagógiai szemlélet, módszer szervesen kapcsolja össze a művészeti tevékenységet a neveléssel. A fiktív szituációkon keresztül képzeletbeli világot építenek fel, ebben szereplőként vonódnak be, valós problémákkal találkozhatnak melyekből tudásra, tapasztalatra tesznek szert.

      

Szandaszőlősért Egyesület © 2015 Frontier Theme